"; return $var; } function navigacia($pocet,$limit,$url,$nazov) { $od = $_GET[od]+0; $e = floor($pocet/$limit); $n = $limit*$e; $nn = $od+$limit; $dod[0] = 0; $dod[1] = $od - $limit; $dod[2] = $od + $limit; $dod[3] = $n; for($i=0;$i<4;$i++) $durl[] = " href='".str_replace("{od}", $dod[$i], $url)."'"; if($od==0) $durl[0] = ""; if($dod[1]<0) $durl[1] = ""; if($dod[2]>=$pocet) $durl[2] = ""; if($n==$od || $n==$pocet) $durl[3] = ""; if($pocet>$limit){ $var .= "

"; $var .= " \"Na \"Ďalej\" \"Späť\" \"Na "; $var .= " \"Navigácia\"
"; } if($nn>$pocet) $nn = $pocet; $od++; if($pocet>$limit) $var .= "
Zobrazujem $od - $nn $nazov z celkového počtu $pocet $nazov

"; return $var; } empty($_GET[sekcia])?$sekcia=1:$sekcia=$_GET[sekcia]; $ar = array(1=> "main", 11=> "vybor", 2=> "domace", 3=> "zahranicne", 4=> "skoliace1", 5=> "skoliace2", 6=> "zapisnice", 7=> "ocenenia" , 8=> "kontakt"); if($sekcia<8 && $sekcia>1){ # download include "admin/kat.inc"; include "admin/functions/db.php"; echo '
'; $v = mysql_query("Select count(id) from download where sekcia = $sekcia"); $pocet = mysql_result($v,0)+0; if(!$v || $pocet==0) echo ''; else { echo navigacia($pocet,15,"index.php?sekcia=$sekcia&od={od}", "súborov"); $od = $_GET[od]+0; $v = mysql_query("Select * from download where sekcia = $sekcia order by id desc limit $od, 15"); while($e=mysql_Fetch_array($v)){ echo ''; } echo navigacia($pocet,15,"index.php?sekcia=$sekcia&od={od}", "súborov"); } echo '
'.make_image("img/0".$sekcia.".gif").'
Nenašli sa žiadne súbory na stiahnutie

'.stripslashes($e[nazov]).'
stiahnuť dokument
'; } else { $fp = @fopen("./".$ar[$sekcia].".html", "r"); @fpassthru($fp); } ?>

     

Oznamy | Výbor | Domáce podujatia | Zahraničné podujatia | Školiace akcie SHS | Školiace akcie EHS | Zápisnice | Ocenenia | Kontakt

Copyright © 2007 Slovenská hypertenziologická spoločnosť, webdesign © 2007 Reisel